Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình năm 2024
Lượt xem: 323
Nhằm cải thiện mạnh mẽ các Chỉ số chuyển đổi số (DTI) của tỉnh, phấn đấu đưa Ninh Bình nằm trong nhóm 15 tỉnh/thành có chỉ số DTI cao trong toàn quốc, vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về Chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình năm 2024.
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai
Minh Huế
  • Từ khóa :