Infographics: Con tàu kinh tế tháng 1/2024 'chuyển động' mạnh mẽ
Lượt xem: 230
Việt Nam bước vào tháng đầu tiên năm 2024 với nhiều thách thức, khó khăn nhưng với sự điều hành chủ động và quyết liệt của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã bắt tay ngay vào việc và triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế, qua đó giúp cho kinh tế Việt Nam đạt được nhiều điểm tích cực ngay trong tháng 1.
INFOGRAPHICS: Con tàu kinh tế tháng 1/2024 'chuyển động' mạnh mẽ- Ảnh 1.
INFOGRAPHICS: Con tàu kinh tế tháng 1/2024 'chuyển động' mạnh mẽ- Ảnh 2.
INFOGRAPHICS: Con tàu kinh tế tháng 1/2024 'chuyển động' mạnh mẽ- Ảnh 3.
INFOGRAPHICS: Con tàu kinh tế tháng 1/2024 'chuyển động' mạnh mẽ- Ảnh 4.
INFOGRAPHICS: Con tàu kinh tế tháng 1/2024 'chuyển động' mạnh mẽ- Ảnh 5.
INFOGRAPHICS: Con tàu kinh tế tháng 1/2024 'chuyển động' mạnh mẽ- Ảnh 6.
INFOGRAPHICS: Con tàu kinh tế tháng 1/2024 'chuyển động' mạnh mẽ- Ảnh 7.
INFOGRAPHICS: Con tàu kinh tế tháng 1/2024 'chuyển động' mạnh mẽ- Ảnh 8.
INFOGRAPHICS: Con tàu kinh tế tháng 1/2024 'chuyển động' mạnh mẽ- Ảnh 9.
INFOGRAPHICS: Con tàu kinh tế tháng 1/2024 'chuyển động' mạnh mẽ- Ảnh 10.
INFOGRAPHICS: Con tàu kinh tế tháng 1/2024 'chuyển động' mạnh mẽ- Ảnh 11.
INFOGRAPHICS: Con tàu kinh tế tháng 1/2024 'chuyển động' mạnh mẽ- Ảnh 12.
INFOGRAPHICS: Con tàu kinh tế tháng 1/2024 'chuyển động' mạnh mẽ- Ảnh 13.
INFOGRAPHICS: Con tàu kinh tế tháng 1/2024 'chuyển động' mạnh mẽ- Ảnh 14.
Theo Baochinhphu.vn
  • Từ khóa :