Đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế và chính sách nghỉ hưu trước tuổi
Lượt xem: 361
Tại Điều 2, Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ 20/7/2023, trong đó quy định đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế  và chính sách nghỉ hưu trước tuổi. Cụ thể:
anh tin bai

 

anh tin bai
Kim Duyên
  • Từ khóa :