Cải thiện dịch vụ logistics gắn với thương mại điện tử
Lượt xem: 137
Thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để tạo điều kiện khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động để phát triển kinh tế số nói chung và thương mại điện tử nói riêng trên địa bàn tỉnh, tiêu biểu như Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025
anh tin bai
CTV Nguyễn Thuỷ
  • Từ khóa :