Hoa Lư: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 04/10/2023
Lượt xem: 440
Để thiết thực tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 22 năm “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy - 04/10”, “Tháng an toàn phòng cháy và chữa cháy” năm 2023 và 62 năm “Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” (04/10/1961-04/10/2023), ngày 22/9/2023, UBND huyện Hoa Lư ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 04/10/2023
anh tin bai

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND huyện tổ chức xây dựng, triển khai Kế hoạch nhằm tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC - 04/10”, “Tháng an toàn PCCC” năm 2023 và 62 năm “Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đảm bảo hiệu quả, thiết thực; qua đó nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ cảnh sát và Nhân dân trong công tác PCCC và CNCH; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC phát triển mạnh mẽ thiết thực và hiệu quả; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước (QLNN) về PCCC và CNCH; nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở và Nhân dân trong công tác PCCC và CNCH; triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, hạn chế thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; tăng cường công tác tham mưu, kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật về PCCC tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, xử lý, yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác PCCC và CNCH theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Kế hoạch, các phòng, ban, ngành thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn và cơ quan, tổ chức, nhân dân: Thực hiện tốt trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, hộ gia đình đối với công tác PCCC; thường xuyên tự kiểm tra an toàn PCCC trong phạm vi quản lý, kịp thời phát hiện, khắc phục các sự cố gây mất an toàn PCCC; định kỳ tổ chức tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC, tổ chức thực tập phương án chữa cháy và duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư tổ chức căng treo băng zon, khẩu hiệu hưởng ứng ngày toàn dân PCCC 04/10/2023 (hoàn thành trước 01/10/2023).

Công an huyện: Tham mưu UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các mặt công tác QLNN về PCCC; tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng ngày toàn dân PCCC 04/10/2023; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền công tác PCCC đến toàn thể quần chúng nhân dân; Biên soạn nội dung tuyên truyền, hưởng ứng ngày toàn dân PCCC triển khai căng treo tại Trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền, các doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ và các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và CNCH, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định về an toàn PCCC và CNCH, nâng cao trách nhiệm của chủ hộ gia đình, chủ cơ sở, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cá nhân trong công tác PCCC và CNCH; Hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn tại các khu dân cư, tổ liên gia an toàn về PCCC, điểm chữa cháy công cộng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích khi thành lập Tổ liên gia an toàn về PCCC; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhân dân...

Xem chi tiết Kế hoạch số 137/KH-UBND của UBND huyện Hoa Lư tại đây. 

CTV Nguyễn Thủy
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH