Bảo đảm môi trường sống an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em
Lượt xem: 665
Vừa qua, đã xảy ra vụ cháy tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội gây hậu quả nghiêm trọng với số lượng nạn nhân thương vong lớn, trong đó có nhiều trẻ em. 
anh tin bai

Ảnh minh họa

Trước tình hình trên, ngày 13/9/2023, Ủy ban quốc gia về trẻ em ban hành văn bản số 3769/CV-UBQGVTE về việc bảo đảm môi trường sống an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt do cháy, nổ, đuối nước, giao thông, cụ thể:

Triển khai có hiệu quả Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 và các Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; xây dựng và phân bổ nguồn lực, thực hiện nghiêm các giải pháp, yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về tạo lập môi trường sống an toàn, giảm thiểu tai nạn, thương tích trẻ em tại địa phương.

Kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm về phòng ngừa tai nạn, thương tích, đặc biệt tai nạn, thương tích trẻ em do cháy, nổ, đuối nước, giao thông. Rà soát, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí về Ngôi nhà an toàn, Cộng đồng an toàn, Trường học an toàn (theo Quyết định số 548/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 170/2006/QĐ-BYT ngày 17/01/2006 của Bộ Y tế; Thông tư số 45/2021/TTBGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) để bảo đảm môi trường sống an toàn cho trẻ em.

Tăng cường truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, gia đình, cộng đồng dân cư về tạo lập môi trường sống an toàn, phòng ngừa tai nạn, thương tích trẻ em. Biểu dương, nhân rộng những tấm gương, điển hình cá nhân, tổ chức, cơ quan, chính quyền thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.  Tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và của người dân trong việc phát hiện, giám sát, gia cố, cải tạo, sửa chữa các công trình, vị trí có nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em. 

Xem văn bản số 3769/CV-UBQGVTE tại đây.

CTV Nguyễn Thuỷ
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH