Kế hoạch tổ chức khen thưởng của Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh tỉnh Ninh Bình năm 2023
Lượt xem: 1090
UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND tổ chức khen thưởng của Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh tỉnh Ninh Bình năm 2023. Cổng TTĐT tỉnh giới thiệu toàn văn Kế hoạch dưới đây:

Cổng TTĐT tỉnh
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH