Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh các môn Tiếng Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất/Thể dục cấp Tiểu học năm 2023-2024
Lượt xem: 585
Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 68/KH-SGDĐT tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh các môn Tiếng Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất/Thể dục cấp Tiểu học năm 2023-2024.
anh tin bai

Ảnh minh họa

Thông qua Hội thi giáo viên dạy giỏi nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân, phát triển nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác giảng dạy; là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023), góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo.

Tham gia Hội thi là giáo viên đang giảng dạy các môn: Tiếng Anh, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất/Thể dục tại các cơ sở giáo dục tiểu học công lập tại tỉnh Ninh Bình. Hội thi dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi; đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và thực chất; đảm bảo đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành.

Đạt tiêu chuẩn của giáo viên tham dự Hội thi cấp trường: Đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên trong năm học 2022 – 2023, trong đó các tiêu chí của Tiêu chuẩn 2 (Tiêu chuẩn Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ) được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GDĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức tốt; có ít nhất 01 lần được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện trong các năm học 2021-2022, 2022-2023 hoặc năm học 2023-2024; giáo viên đăng ký tham gia Hội thi được phòng GDĐT huyện, thành phố chọn cử và chưa được công nhận là giáo viên giỏi cấp tỉnh lần thi gần nhất.

Mỗi phòng GDĐT chọn cử 02 giáo viên/môn tham dự Hội thi (các môn: Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất/Thể dục dạy ở các lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 5; môn Tiếng Anh dạy ở lớp 3, lớp 5).

Dự kiến tổ chức Hội thi từ ngày 07/11/2023 đến ngày 09/11/2023 tại Trường Tiểu học Trần Phú, thành phố Tam Điệp

CTV Hiền Mùi
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH