No title... No title... No title...

Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề truyền thống gắn với văn hóa, du lịch trên địa bàn thành phố Ninh Bình, giai đoạn 2022- 2025.

Nhằm duy trì, bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống và làng nghề truyền thống, gắn với văn hóa, du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội trên địa bàn, UBND Thành phố Ninh Bình đã ban hành kế hoạch số 90 ngày 29/4/2022 nhằm tiếp tục duy trì, phát triển nghề truyền thống, làng nghề truyền thống hiện có; bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề truyền thống có nguy cơ mai một, thất truyền, gắn với những nét đặc trưng văn hóa bản địa, định hướng phát triển du lịch… góp phần nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân địa phương.

Theo như kế hoạch, để tiếp tục bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề truyền thống gắn với văn hóa, du lịch trên địa bàn giai đoạn 2022- 2025, UBND thành phố Ninh Bình sẽ khuyến khích doanh nghiệp, cơ sở sản xuất triển khai ứng dụng khoa học, đổi mới công nghệ sản xuất kết hợp với bảo tồn bí quyết nghề truyền thống, để tăng năng suất, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, đào tạo nguồn nhân lực ( khuyến khích nghệ nhân, thợ giỏi tham gia đào tạo nghề, truyền nghề); Tập trung tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại và phát triển thị trường, đồng thời thực hiện việc hỗ trợ vay vốn ưu đãi đối với các dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả tại làng nghề truyền thống; Thực hiện tập huấn, bồi dưỡng, hỗ trợ chủ thể sản xuất tại cơ sở nghề, làng nghề truyền thống đăng ký sản phẩm tham gia chương trình “ Mỗi xã một sản phẩm OCOP”; Phát triển nghề truyền thống, làng nghề truyền thống gắn với văn hóa du lịch nhằm thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm……

 Ngoài ra, thành phố cũng sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước về nghề truyền thống, làng nghề truyền thống như: lựa chọn, xây dựng hồ sơ đối với nghề truyền thống, làng nghề truyền thống tiêu biểu đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh, quốc gia; hướng dẫn các địa phương rà soát các nghề, làng nghề có đủ điều kiện theo quy định để công nhận nghề truyền thống, làng nghề truyền thống; Khuyến khích thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp, xây dựng liên kết sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; ứng dụng công nghệ số trong giám sát, quản lý, thu hút đầu tư để phát huy giá trị di sản..v..v..

Lê Thúy

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 945
  • Trong tuần: 8 071
  • Tất cả: 1 858 980