Lượt xem: 170

Giữ gìn nét đẹp văn hóa dân tộc Mường

Sau 30 năm tái lập tỉnh, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, huyện Nho Quan luôn quan tâm gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường. Nhờ vậy, đến nay, trong các hoạt động, sinh hoạt tập thể, những giá trị này vẫn luôn được bảo tồn và phát huy.

Trong những năm đầu tái lập tỉnh, người dân các địa phương vùng cao chưa có điều kiện nhiều để khôi phục và gìn giữ những nét văn hoá của dân tộc mình. Gần đây, khi cuộc sống khấm khá hơn, bà con đã hướng đến việc bảo tồn nét văn hoá này. Hội Phụ nữ được giao chủ trì để vận động con, cháu và truyền dạy những điệu múa, bài hát cho thế hệ trẻ. Đến nay, toàn huyện đã thành lập được 7 câu lạc bộ gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc Mường như: câu lạc bộ cồng chiêng, hát đúm, giao duyên và các trò chơi như ném còn, đánh mảng…

Cùng với việc dạy kiến thức văn hóa, chăm lo đời sống vật chất cho học sinh. Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động, phong trào để giúp các em giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc mình. Bằng việc giáo dục văn hóa, kỹ năng sống, kết hợp đưa những nét đẹp văn hóa truyền thống vào trong các tiết học, hoạt động ngoại khoá của nhà trường.

Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Hằng năm, huyện đã duy trì tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, trong đó có “Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Nho Quan” nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho các tầng lớp nhân dân và giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc Mường.

Theo nbtv.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH