Lượt xem: 374

Quảng Nam công bố danh sách 57 đại biểu HĐND tỉnh

Toàn tỉnh có 1.176.335/1.177.072 cử tri tham gia đi bầu, đạt tỉ lệ 99,94%. Kết quả, đã bầu ra 7 ĐBQH, 57 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 563 đại biểu HĐND cấp huyện và 5.302 đại biểu HĐND cấp xã.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bầu cử trong toàn thể nhân dân nên cử tri toàn tỉnh đi bầu với tỷ lệ cao 99,94% - Ảnh: VGP/Thế Phong

Sáng 28/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

Sau quá trình chuẩn bị khẩn trương, chu đáo, ngày 16/5, được sự cho phép của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức bầu cử sớm tại 24 khu vực bỏ phiếu của 6 xã thuộc huyện Nam Giang. Có 4.855/4.855 (tỉ lệ 100%) cử tri thuộc 6 xã biên giới: Chơ Chun, La Êê, La Dêê, Đắc Tôi, Đắc Pre và Đắc Pring của huyện Nam Giang đi bỏ những lá phiếu sớm bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 24 khu vực.

Ngày 23/5, cử tri toàn tỉnh đã thực hiện quyền bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đạt tỉ lệ 99,94%. Trong đó, các huyện: Đông Giang, Nam Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My, Đại Lộc, Phước Sơn, Tây Giang, Duy Xuyên, Quế Sơn và Hiệp Đức có 100% cử tri đi bầu.

Sau khi các Tổ bầu cử tuyên bố kết thúc việc bỏ phiếu, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức phụ trách bầu cử, đặc biệt là các Tổ bầu cử, tiến hành kiểm phiếu. Kết quả, tỉnh Quảng Nam đã bầu ra 7 ĐBQH khóa XV, 57 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 563 đại biểu HĐND cấp huyện và 5.302 đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bầu cử trong toàn thể nhân dân bằng nhiều hình thức và thường xuyên, liên tục, cử tri toàn tỉnh đi bầu với tỷ lệ cao 99,94% và không có khu vực bỏ phiếu có cử tri đi bầu dưới 50% nên không có đơn vị bầu cử đại biểu HĐND ở các cấp phải tổ chức bầu cử lại. Cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã diễn ra đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền.  

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026

Chinhphu.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
TIN MỚI