Lượt xem: 903

Thế nào là nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử?

(ĐCSVN) - Bạn Thanh Sơn, đại chỉ tại quận Đống Đa, Hà Nội hỏi: Xuyên suốt quá trình bầu cử, nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử được thực hiện như thế nào?


 
 
 Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình cư trú. Ảnh TL

Trả lời:

Bình đẳng là môt nguyên tắc quan trọng xuyên suốt quá trình bầu cử, từ khi lập danh sách cử tri cho đến khi xác định kết quả bầu cử. Nguyên tắc này nhằm bảo đảm tính khách quan, không thiên vị để mọi công dân đều có khả năng như nhau tham gia bầu cử và ứng cử; nghiêm cấm mọi sự phân biệt, kỳ thị dưới bất cứ hình thức nào. Nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử được thể hiện như sau:

Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình cư trú.

Mỗi người chỉ được ghi tên vào Danh sách những người ứng cử ở 01 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội hoặc 01 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thuộc 01 đơn vị hành chính ở cấp tương ứng.

Mỗi cử tri chỉ được bỏ 01 phiếu bầu đại biểu Quốc hội và 01 phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân ở mỗi cấp.

Giá trị phiếu bầu của mọi cử tri như nhau mà không có sự phân biệt.

Nguyên tắc bình đẳng đòi hỏi phải có sự phân bổ hợp lý cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, số lượng đại biểu được bầu ở từng địa phương, bảo đảm tính đại diện của các vùng, miền, địa phương, các tầng lớp xã hội; các dân tộc thiểu số và phụ nữ có tỷ lệ đại diện hợp lý trong Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Theo Dangcongsan.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
TIN MỚI