Lượt xem: 149

Triển khai kết nối chính thức Cổng dịch vụ công và hệ thống Một cửa điện tử tỉnh Ninh Bình với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày 27/5, tại Trung tâm dữ liệu (Sở Thông tin và Truyền thông) đã diễn ra hoạt động Triển khai kết nối chính thức Cổng dịch vụ công và hệ thống Một cửa điện tử tỉnh Ninh Bình với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Triển khai kết nối chính thức Cổng dịch vụ công và hệ thống Một cửa điện tử tỉnh Ninh Bình với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Các đại biểu ký biên bản chứng kiến việc bóc thư lấy Key của Bộ Công an cấp.

Đến dự có: Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Phục vụ hành chính công (Văn phòng UBND tỉnh); VNPT Ninh Bình; Phòng Tham mưu, Phòng Công tác chính trị, Phòng PC06 (Công an tỉnh)...

Tham dự chương trình, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng PC06 (Công an tỉnh), Trung tâm phục vụ hành chính công (Văn phòng UBND tỉnh); VNPT Ninh Bình đã ký biên bản chứng kiến việc bóc thư lấy Key của Bộ Công an cấp. Sau đó bộ phận kỹ thuật của Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện các công việc: tiếp nhận và khai báo thiết lập thông số kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên phần mềm; Thiết lập thông số chính thức thực hiện test sơ bộ 3 nghiệp vụ cần Demo trên máy tính cá nhân gồm: Demo một số nghiệp vụ trên phần mềm để minh họa việc kết nối và khai thác dữ liệu dân cư thành công, Demo nghiệp vụ đăng ký tài khoản, Demo nghiệp vụ nộp hồ sơ trực tiếp, Demo nghiệp vụ Công dân nộp hồ sơ trực tuyến, xử lý hồ sơ tiếp nhận trực tuyến...

Chương trình triển khai kết nối chính thức Cổng dịch vụ công và hệ thống Một cửa điện tử tỉnh Ninh Bình với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp hoạt động quản lý dân cư của các cơ quan hành chính, cơ quan thực thi pháp luật, bộ phận thực hiện các dịch vụ công đáp ứng ngày một nhanh chóng, tiện lợi mọi nhu cầu của công dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, khai thác có hiệu quả các tiện ích của quá trình chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Theo Baoninhbinh.org.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH