Lượt xem: 271

Hoa Lư: hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học và bệnh viện, cơ sở y tế

Vừa qua, UBND huyện Hoa Lư ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn huyện năm 2022.

Theo đó, Huyện Hoa Lư thực hiện thúc đẩy các trường học tiên phong áp dụng công nghệ số, nền tảng số, triển khai chuyển đổi số, thanh toán số, tạo môi trường hình thành thế hệ công dân số và doanh nhân số cho tương lai; Thúc đẩy các bệnh viện, cơ sở y tế sử dụng nền tảng số, thực hiện chuyển đổi số, thanh toán số, tạo môi trường y tế số văn minh, thuận lợi, an toàn, bảo vệ tốt nhất sức khỏe của người dân.

Huyện phấn đấu 50% trường học và 50% bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn huyện sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số; 50% trường học và 50% bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn huyện lắp đặt, sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí, viện phí và các giao dịch khác; số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học và trong các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn huyện đạt ít nhất 50%. 100% các trường học triển khai công tác dạy và học trực tuyến, trong đó thử nghiệm chương trình đào tạo cho phép học sinh học trực tuyến tối thiểu 20% nội dung chương trình. Ứng dụng công nghệ số để giao bài tập về nhà và kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh trước khi đến lớp học.

Để làm tốt công tác hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học và bệnh viện, cơ sở y tế, UBND huyện Hoa Lư đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trong tâm như sau:

Trong các trường học, cơ sở giáo dục: Ứng dụng công nghệ số, nền tảng số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hoá tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Triển khai áp dụng nền tảng dạy, học trực tuyến, kết nối, phục vụ trực tuyến cho công tác giảng dạy - học tập - thi cử cho học sinh, sinh viên, giáo viên, từ đó hình thành hệ sinh thái phát triển giáo dục số, bảo đảm chất lượng cho việc thi cử trực tuyến. Áp dụng các nền tảng số quản trị nhà trường, cơ sở giáo dục dựa trên dữ liệu số và công nghệ số, trong đó người học, giáo viên, cán bộ quản lý, người lao động và các hoạt động đều được quản lý bằng hồ sơ số thống nhất. Tăng cường kết nối liên lạc giữa nhà trường với phụ huynh, học sinh qua các ứng dụng, nền tảng số. Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các trường học, cơ sở giáo dục phối hợp với tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán và các đơn vị liên quan để chấp nhận thanh toán học phí và các khoản dịch vụ giáo dục bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong bệnh viện, cơ sở y tế bao gồm: Hỗ trợ, thúc đẩy các bệnh viện, cơ sở y tế thuê, mua sử dụng các nền tảng số y tế, trong đó chú trọng: nền tảng số quản lý bệnh viện, cơ sở y tế; nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; nền tảng quản lý đơn thuốc điện tử; nền tảng quản lý hồ sơ sức khoẻ cá nhân; nền tảng quản lý tiêm chủng; nền tảng hỗ trợ tư vấn sức khỏe trực tuyến; và các công cụ hỗ trợ khám chữa bệnh và nghiệp vụ y tế. Hỗ trợ các bệnh viện, cơ sở y tế về hạ tầng, lưu trữ, đường truyền, kết nối mạng và cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong quản trị và hoạt động nghiệp vụ. Hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh dựa trên các công nghệ số; ứng dụng các công nghệ số toàn diện tại các cơ sở khám, chữa bệnh góp phần giải tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử tiến tới không sử dụng bệnh án giấy, hình thành các bệnh viện thông minh. Hướng dẫn, hỗ trợ các bệnh viện, cơ sở y tế phối hợp với tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán và các đơn vị liên quan để chấp nhận thanh toán viện phí và dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Cùng với đó là các giải pháp tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, thông tin tuyên truyền; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ người tiêu dùng trong chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt…

Chi tiết xem tại Kế hoạch số 64/KH-UBND của UBND huyện Hoa Lư

CTV Minh Lê

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH