Lượt xem: 1024

UBND tỉnh phê duyệt bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ và giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020

13/05/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ và giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ và giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020
1 2 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH