Lượt xem: 1015

Kết quả triển khai các đề tài, dự án KH&CN Chương trình công nghệ cao

1

Xây dựng trang thông tin điện tử tư vấn lựa chọn dịch vụ du lịch tỉnh Ninh Bình

Trường Đại học Hoa Lư Ninh Binh

2016-

2017

- Xây dựng thành công trang thông tin điện tử tư vấn lựa chọn dịch vụ du lịch cho khách du lịch khi đến với Ninh Bình

2

Xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Binh

Chi cục Văn thư - Lưu trữ Ninh Binh

2016

- Xây dựng thành công phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ và cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình

3

Xây dựng bản đồ du lịch điện tử tỉnh Ninh Bình

Viện Địa lý

2017-

2019

  • Xây dựng được bản đồ du lịch dạng điện tử cho tỉnh Ninh Bình giới thiệu đầy đủ về các khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ, sản phẩm du lịch và hệ thống hạ tầng giao thông, chỉ dẫn thăm quan du lịch Ninh Bình bằng công nghệ bản đồ số và GIS chạy trên nền internet và thiết bị di động nhằm tuyên truyền quảng bá thu hút cũng như hướng dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế đến thăm quan Ninh Bình.
  • Có được cơ sở dữ liệu số về tài nguyên du lịch, cơ sở dịch vụ, sản phẩm du lịch quản lý trong GIS bàn giao cho tỉnh Ninh Bình để quản lý, khai thác và phát triển du lịch đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tính bền vững trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

1 2 3 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH