Lượt xem: 942

Kết quả triển khai các đề tài, dự án KH&CN lĩnh vực Công nghiệp từ 2016-2018

1

Ứng dụng KH&CN nghiên cứu và chế tạo Van xuất xi măng rời loại 300 mm

Công ty TNHH

 cơ điện Ninh Bình

2016

  • Ứng dụng công nghệ, đầu tư máy móc trang thiết bị sản xuất Van xuất xi măng rời loại 300mm với công suất tối đa 100 sản phẩm/năm.

    + Mục tiêu sản xuất thử nghiệm:

  • Sản xuất thử nghiệm thành công 10 bộ Van xuất xi măng rời loại 300mm.
  • Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất Van xuất xi măng rời loại 300mm tại Công ty TNHH cơ điện Ninh Bình.

2

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống lò đốt vỏ trấu tự động tạo than sinh học (Biochar)

Trường Cao đẳng Nghề Cơ Giới Ninh Bình

2016-

2017

  • Sản xuất than sinh học (biochar) góp phần nâng cao giá trị, tận thu phụ phẩm nông nghiệp và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
  • Thiết kế và chế tạo 01 lò đốt vỏ trấu tự động tạo than sinh học (biochar) có năng suất 200 kg sinh khối/mẻ.

3

Ứng dụng công nghệ và thiết bị tiên tiến tại Công ty Cổ phần In và Văn Hóa Phẩm Ninh Bình

Công ty cổ phần In và Văn hóa phẩm Ninh Bình

2017-

2018

  • Đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm tại Công ty Cổ phần In và Văn hóa phẩm Ninh Bình.
  • Thiết kế một số mẫu mã sản phẩm và tổ chức sản xuất thử nghiệm trên dây chuyền công nghệ được đầu tư, nâng cấp.

1 2 3 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH