Lượt xem: 1236

QĐ v/v cấp bổ sung ngân sách năm 2020 cho Sở Khoa học và Công nghệ để hỗ trợ thực hiện 04 dự án xây dựng, phát triển nhãn hiệu chứng nhận

Xem chi tiết tại 316/QĐ-UBND

Biểu mẫu 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH