Lượt xem: 3013

Công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Xem chi tiết tại số 486/QĐ-UBND
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH