Lượt xem: 1298

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Xem chi tiết tại số 494/QĐ-UBND
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH