Lượt xem: 276

Về việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu MSTSNN theo phương thức tập trung đợt 1 năm 2020

Xem chi tiết tại 77/TrT-TĐMSTS&DVTC

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH