Lượt xem: 507

Ninh Bình: tạm dừng chưa triển khai thực hiện thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản số 688/UBND-VP6 gửi  Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố về việc tạm dừng chưa triển khai thực hiện thu học phí đối với với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tạm thời chưa triển khai thực hiện thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nội dung trên; chủ động tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện khi cấp có thẩm quyền ban hành mức thu học phí năm học 2022 – 2023; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc chỉ đạo thực hiện.

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 251/BC-SGDĐT ngày 19/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về việc tạm thời chưa triển khai thực hiện thu học phí đối với các cấp học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm học 2022 - 2023.

Việc tạm thời chưa triển khai thực hiện thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy tại phiên giao ban ngày 26/9/2022.

Xem văn bản số 688/UBND-VP6 của UBND tỉnh.

An Na

 

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
TIN MỚI