Lượt xem: 271

Phương án Bảo vệ trọng điểm tỉnh Ninh Bình năm 2022.

Ngày 19/5/2022, UBND tỉnh ban hành phương án Bảo vệ trọng điểm tỉnh Ninh Bình năm 2022.

UBND tỉnh xác định trọng điểm chống lụt bão của tỉnh như sau:

Đối với chống bão: Trọng điểm là huyện Kim Sơn: Vùng nuôi trồng thủy sản, tuyến đê biển Bình Minh II và Bình Minh III; Đoạn từ K7+300 đến K7+500; Đoạn từ K8+100 đến K8+200, đê biển Bình Minh III phía ngoài có cây 2 chắn sóng nhưng còn thấp nên cần phải xây dựng phương án bảo vệ và tăng cường kiểm tra khi có bão.

Đối với chống lũ: Trọng điểm là huyện Nho Quan, Gia Viễn, tuyến đê tả, hữu Hoàng Long, tuyến đê Hữu Đáy; cống Tân Hưng (đê tả Hoàng Long), Tràn Lạc khoái (đê hữu Hoàng Long).

Trọng điểm chống lụt bão của các địa phương: Từng địa phương xây dựng báo cáo hiện trạng và Phương án bảo vệ riêng. Để thực hiện tốt Phương án bảo vệ trọng điểm phương châm là chuẩn bị tốt công tác “4 tại chỗ”: Chỉ đạo tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ

Phương án bảo vệ trọng điểm của tỉnh:

Công tác chỉ đạo: Theo phương châm lấy phòng ngừa là chính, chủ động về mọi mặt, tuân thủ kỹ thuật hộ đê và các phương án được UBND tỉnh, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) tỉnh phê duyệt. Để chủ động ứng phó với mọi tình huống thiên tai xảy ra, trước mùa mưa bão các cấp, các ngành phải kiện toàn tiểu ban tiền phương, tiểu ban hậu phương, tiểu ban cứu hộ cứu nạn và Phân công phụ trách địa bàn cụ thể, hợp lý.

Trưởng các tiểu ban (Tiền Phương, Hậu phương, cứu hộ cứu nạn), Thường trực Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành: Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác PCTT và Tìm kiếm cứu nạn khi có thiên tai tại các địa bàn được phân công.

Đối với chống bão: Trụ sở tại Trung tâm chỉ huy Phòng chống bão, lụt và giảm nhẹ thiên tai tại đê biển Bình Minh

Đối với chống lũ: Trụ sở tại Nhà Chỉ huy vận hành Tràn Lạc Khoái. Trong trường hợp có sự cố đê điều, hồ đập, … phải có mặt tại hiện trường để chỉ đạo trực tiếp xử lý sự cố.

Ngoài lực lượng xung kích (11.906 người) còn có lực lượng thường trực PCTT của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và các huyện, thành phố. Các xã còn huy động thêm lực lượng cơ động của quân đội, công an với số lượng 1.000 chiến sỹ quân đội và 700 chiến sỹ công an để tăng cường cho các địa phương thường trực, bảo vệ các trọng điểm PCTT trên địa bàn toàn tỉnh.

Vật tư dự trữ PCTT do tỉnh quản lý. Khi có lệnh điều động vật tư PCLB cho huyện Nho Quan, Gia Viễn thì lấy tại kho Ngô Đồng; các huyện Hoa Lư, Yên Khánh, Kim Sơn, Yên Mô, thành phố Ninh Bình thì lấy tại các kho Ninh Giang, kho Yên Khánh, kho Kim Sơn, kho tại đê Bình Minh 2 và thành phố Ninh Bình. Trong trường hợp cần thiết có thể điều động thêm vật tư của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để xử lý sự cố và sẽ hoàn trả lại sau khi hết bão lũ.

Dự kiến tỉnh sẽ huy động phương tiện, trang thiết bị PCTT của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác PCTT năm 2022.

Chi tiết xem tại phương án Bảo vệ trọng điểm tỉnh Ninh Bìnhnăm 2022.

Cổng TTĐT tỉnh

 

 

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH