Lượt xem: 235

UBND tỉnh yêu cầu xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện

Ngày 18/5, UBND tỉnh Ninh Bình có văn bản gửi Công an tỉnh, Sở Công Thương, UBND các huyện - thành phố, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình, Truyền tải điện Ninh Bình về việc xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Ảnh: Minh họa

UBND tỉnh giao: UBND các huyện, thành phố phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình và Truyền tải điện Ninh Bình khẩn trương tiến hành rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện nhằm đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, liên tục. Tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh qua Sở Công Thương trước ngày 30/6/2022.

UBND huyện Nho Quan chủ trì, phối hợp với Truyền tải điện Ninh Bình khẩn trương giải quyết các vi phạm tại khoảng cột 415-416 đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 – Nho Quan trên địa bàn xã Phú Long. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/5/2022.

CTV Trần Huyền

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH