Lượt xem: 510

Ninh Bình: tăng cường triển khai công tác tiêm chủng

Theo báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về tình hình sử dụng vắc xin DPT trong tiêm chủng mở rộng, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, một số tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách, công tác tổ chức tiêm chủng thường xuyên bị gián đoạn, số sử dụng vắc xin DPT trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ 18-24 tháng tuổi giảm so với kế hoạch năm 2021.

Để công tác tiêm chủng tiếp tục được triển khai hiệu quả, đạt tỷ lệ cao, tránh nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm trong thời gian tới, song song tổ chức chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 an toàn và hiệu quả; vừa qua, Bộ Y tế ban Công văn bản số 255/BYT-DP đề nghị  UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác tiêm chủng.

Trong đó, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế tỉnh, thành phố lập kế hoạch và tổ chức tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh; rà soát, thống kê đối tượng chưa được tiêm chủng trên địa bàn, tổ chức tiêm bù ngay trong tháng đối với đối với các trường hợp trì hoãn tiêm chủng mở rộng và có kế hoạch tiêm vét cho tất cả đối tượng thuộc tiêm chủng mở rộng, tránh bỏ sót đối tượng, đảm bảo tiêm chủng đầy đủ, đúng mũi, đủ liều theo quy định. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước, trong và sau khi thực hiện tiêm chủng theo các quy định hiện hành. Tăng cường tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về lợi ích tiêm chủng phòng bệnh, các sự cố bất lợi sau tiêm, khuyến cáo người dân tích cực tham gia tiêm chủng phòng bệnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức tiêm chủng, đôn đốc nhắc nhở, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tiêm chủng an toàn, tiêm đúng đối tượng trên địa bàn.

Thực hiện Công văn số 255/BYT-DP của Bộ Y tế; ngày 18/01/2022, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 34/UBND-VP6 về việc tăng cường công tác tiêm chủng. Theo đó,  để công tác tiêm chủng tiếp tục được triển khai hiệu quả, đạt tỷ lệ cao, tránh nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm trong thời gian tới, song song với tổ chức chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 an toàn và hiệu quả, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố: Chủ động triển khai thực hiện nghiêm các nội dung theo yêu cầu của Bộ Y tế tại Văn bản nêu trên, tránh bỏ sót đối tượng, đảm bảo tiêm chủng đầy đủ, đúng mũi, đủ liều theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin mũi 3 theo chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh đảm bảo an toàn, khoa học và hiệu quả.

Cổng TTĐT tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH