Lượt xem: 429

Tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt và đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải, ngày 21/12/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 823/UBND-VP4 yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, thực hiện các nội dung tại các Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT và Quyết định số 1840/QĐBGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải để đảm bảo các chuyến tàu và chuyến bay khai thác an toàn, thuận tiện, hiệu quả, bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải là đầu mối để tổng hợp, tiếp nhận thông tin hành khách từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt để phối hợp, tổ chức xử lý theo quy định; đầu mối thông báo thông tin hành khách đến Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng không và tiếp nhận thông tin hành khách từ Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ Hàng không đến cư trú, lưu trú tại địa phương. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Quyết định nêu trên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Ninh Bình, ga Ninh Bình và các đơn vị liên quan tổ chức điểm xét nghiệm SARS-CoV-2 tại ga Ninh Bình theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thành phố tổ chức quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 những người về tỉnh Ninh Bình theo quy định của Trung ương và của tỉnh Ninh Bình đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng.

Chi tiết xem tại văn bản số 823/UBND-VP4 của UBND tỉnh Ninh Bình.

Cổng TTĐT tỉnh

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH