Lượt xem: 79

Tổ chức cộng đồng quản lý chuột hại bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND về tổ chức cộng đồng quản lý chuột hại bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2022 nhằm tổ chức diệt chuột đồng loạt, tập trung làm nhiều đợt trong năm, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra bảo vệ năng suất và sản lượng các loại cây trồng, ngăn chặn tác hại do chuột gây ra đối với sản xuất và đời sống, đảm bảo thắng lợi sản xuất nông nghiệp tỉnh năm 2022..

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc diệt chuột thực hiện sớm ngay từ đầu mỗi vụ sản xuất, diệt chuột đồng bộ, thường xuyên, liên tục và diệt chuột mang tính cộng đồng. Xác định rõ các đợt cao điểm để phát động chiến dịch diệt chuột đồng loạt nhằm đạt hiệu quả cao. Diệt trừ chuột đúng kỹ thuật, đúng thời gian, an toàn tuyệt đối cho người, gia súc, gia cầm và môi trường. Thực hiện tổng hợp các biện pháp diệt chuột, trong đó chú trọng biện pháp thủ công như đào, bắt, bẫy chuột và sử dụng thuốc chuột sinh học; tuyệt đối không được dùng điện, sử dụng thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục để diệt chuột. 

Kế hoạch diệt chuột được phát động và triển khai thực hiện đồng loạt  với quy mô rộng trên địa bàn các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn, các thôn xóm, tới từng hộ nông dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức diệt chuột từ cánh đồng đến các bờ mương, bờ máng, ven đê, bờ vùng, bờ thửa, gò đồng, ven đường đi lại. Diệt chuột cả trong khu dân cư, các khu công nghiệp, đất trống, đến các đường làng, ngõ xóm bằng mọi biện pháp, đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất của các vụ trong năm, tổ chức các đợt diệt chuột cho từng vụ, từng vùng, thời gian mỗi đợt kéo dài khoảng 10 ngày.

Vụ Đông xuân, 03 đợt: Đợt 1 diệt chuột trong giai đoạn đưa nước, đổ ải, làm đất (trung tuần tháng 1- cuối tháng 1). Đợt 2 diệt chuột ở giai đoạn sau khi gieo, cấy lúa xong (trung tuần tháng 2 - cuối tháng 2). Đợt 3 diệt chuột ở giai đoạn lúa phân hoá đòng (hạ tuần tháng 3 - cuối tháng 4).

Vụ Mùa 03 đợt: Đợt 1 diệt chuột ở giai đoạn sau thu hoạch lúa đông xuân - làm đất gieo cấy vụ mùa (trung tuần tháng 6 - cuối tháng 6). Đợt 2 diệt chuột ở giai đoạn sau khi gieo, cấy lúa xong (trung tuần tháng 7 - cuối tháng 7). Đợt 3 diệt chuột ở giai đoạn lúa phân hoá đòng (đầu tháng 8 - trung tuần tháng 8). Ngoài ra có thể tổ chức diệt chuột trong các đợt lũ khi chuột đang sống co cụm.

Vụ Đông 03 đợt: Đợt 1 diệt chuột ở giai đoạn bắt đầu gieo trồng cây vụ đông (cuối tháng 9 - đầu tháng 10). Đợt 2 diệt chuột ở giai đoạn các cây trồng vụ đông bắt đầu bước vào giai đoạn sinh trưởng sinh thực (rau củ, quả, bắp…); (cuối tháng 10 - đầu tháng 11). Đợt 3 diệt chuột ở thời điểm các cây trồng vụ đông trong giai đoạn củ, quả, bắp non (cuối tháng 11 - đầu tháng 12).

Chi tiết xem tại Kế hoạch số 188/KH-UBND của UBND tỉnh.

Cổng TTĐT tỉnh

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH