Lượt xem: 130

Thống kê nhân lực y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Để phục vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác điều phối nhân lực y tế phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện ngay nhiệm vụ sau:

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg có nhu cầu hỗ trợ nhân lực y tế: tổng hợp nhu cầu hỗ trợ về bác sỹ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên để phục vụ phòng chống dịch trên địa bàn; đối với các tỉnh, thành phố chưa thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg còn lại: tổng hợp khả năng có thể hỗ trợ về bác sỹ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên để phục vụ phòng, chống dịch tại các địa phương khác trên cả nước; các tỉnh, thành phố khẩn trương tổng hợp số liệu theo quy định tại điểm 1 và điểm 2 nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc phân bổ và tổ chức tiêm vắc-xin cho các đối tượng theo quy định, bảo đảm kịp thời, an toàn, hiệu quả. Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện nghiêm việc này.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại văn bản số 971/TTg-KGVX về tổng hợp khả năng có thể hỗ trợ về bác sỹ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên để phục vụ phòng, chống dịch tại các địa phương khác trên cả nước, vừa qua UBND tỉnh ban hành văn bản số 407/UBND-VP6 giao Sở Y tế  chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung, yêu cầu tại văn bản trên.

Thông tin chi tiết xem tại văn bản số 971/TTg-KVGX của Thủ tướng Chính phủ.

Cổng TTĐT tỉnh 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH