Yên Khánh triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 02/5/2021, UBND huyện Yên Khánh ban hành văn bản số 594/UBND-YT triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, UBND huyện chỉ đạo tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đã đề ra, nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương của tỉnh và của UBND huyện; thực hiện nghiêm thông điệp 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế), đặc biệt việc đeo khẩu trang. Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức phải bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; Tạm dừng tổ chức các lễ hội, các hoạt động kinh doanh dịch vụ Karaoke, quán bar, vũ trường, xông hơi massage, rạp chiếu phim, game online, trò chơi điện tử. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0h00 ngày 03/5/2021 đến khi có thông báo mới.

UBND các xã, thị trấn thông báo cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định tạm dừng hoạt động nêu trên và công tác phòng chống dịch Covid-19 trong các hoạt động thuộc phạm vi quản lý.

UBND huyện giao phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì phối hợp với Công an huyện, Đội quản lý thị trường số 4 thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn, tổng hợp báo cáo UBND huyện; 

Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc. Theo dõi, cập nhật, tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo kết quả về UBND huyện trước 16h00 hàng ngày cùng với báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19./.

CTV Lê Mùi

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH