Lượt xem: 683

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình

Ngày 11/8/2022, đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình đã ký Quyết định số 730/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, Kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình cụ thể như sau:

Thời gian tựu trường của học sinh vào ngày 29 tháng 8 năm 2022. Riêng đối với lớp 1, tựu trường  từ ngày 22 tháng 8 năm 2022

Tổ chức khai giảng vào ngày 05 tháng 9 năm 2022Kết thúc học kỳ I vào ngày 10 tháng 01 năm 2023; Học kỳ II trước ngày 25 tháng 5 năm 2023 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2023.

Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạ; Thi chọn học sinh giỏi lớp 9 trung học cơ sở, thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên cấp tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thời điểm cụ thể.

Tổ chức xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15 tháng 6 năm 2023.

Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31 tháng 7 năm 2023.

Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão: Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thời gian nghỉ cụ thể bảo đảm kế hoạch thực học của học sinh phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ tình hình thực tế, UBND tỉnh có thể điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Thời gian nghỉ hè của giáo viên là 8 tuần tính từ tháng 6/2023 (giáo viên phải thực hiện các nhiệm vụ khi có quyết định điều động của cơ quan quản lý giáo dục trong thời gian nghỉ).

Xem chi tiết tại Quyết định số 730/QĐ-UBND của UBND tỉnh tại đây.

Cổng TTĐT tỉnh

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH