Lượt xem: 546

Ninh Bình tăng 7 bậc về xếp hạng tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức

 Ngày 25/5/2022, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021. 


Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đã mang lại những kết quả, tác động tích cực đối với cả CQHCNN và người dân, tổ chức. Chỉ số này cho thấy toàn diện thực trạng chất lượng cung ứng dịch vụ công, từ đó cung cấp thông tin kịp thời, khách quan giúp Chính phủ, chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước có cơ sở để thực hiện các giải pháp cải cách, nâng cao chất lượng dịch vụ công, chất lượng phục vụ người dân, tổ chức. 

Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính nói chung cả nước năm 2021 là 87,16%. Các tỉnh, thành phố có chỉ số hài lòng ở nhóm đầu (từ 90% trở lên) gồm: Quảng Ninh (94,07%), Hải Phòng (93,38%), Hưng Yên (92,07%), Hải Dương (92,01%), Hà Tĩnh (91,17%), Sơn La (90,13%), Bắc Ninh (90,09%) và Bắc Giang (90,01%). 

Năm 2021, Chỉ số hài lòng chung về tiếp cận dịch vụ là 88,66%; chỉ số hài lòng chung về thủ tục hành chính là 88,48%; chỉ số hài lòng chung về công chức là 88,25%; chỉ số hài lòng chung về kết quả dịch vụ là 89,52%; chỉ số hài lòng chung về việc cơ quan tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức là 80,90%.

 Tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, hay còn gọi là chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính tỉnh Ninh Bình đạt 89,36%, cao hơn chỉ số trung bình chung (87,16%) của cả nước, tăng 7 bậc so với năm 2020 và xếp vị trí 12/63 tỉnh/thành phố.

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức tạo ra những thay đổi trong tư duy, phong cách, văn hóa thực thi công vụ, cung ứng dịch vụ công theo hướng lấy người dân làm trung tâm, mang lại sự hài lòng cho người dân, tổ chức. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức còn thể hiện những nỗ lực của Chính phủ, chính quyền vì dân, minh bạch, có trách nhiệm giải trình, gần gũi và lắng nghe người dân. Ngoài ra, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức cũng góp phần nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi, trách nhiệm trong việc thực hiện giám sát, phản hồi ý kiến đối với CQHCNN về chính sách, dịch vụ công và là một kênh để người dân, tổ chức thực hiện quyền lợi, trách nhiệm đó. 

Kim Duyên

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH