Lượt xem: 1262

Triệu tập Thí sinh đủ điều kiện tham dự thi vòng 2 Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Ninh Bình năm 2022

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Thông báo số 19/TB-HĐ - Thông báo Triệu tập Thí sinh đủ điều kiện tham dự thi vòng 2 Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Ninh Bình năm 2022.

Cổng TTĐT tỉnh xin đăng toàn văn Thông báo số 19/TB-HĐTD dưới đây:

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH