Lượt xem: 1511

THÔNG BÁO: Công nhận kết quả trúng tuyển Kỳ xét tuyển công chức tỉnh Ninh Bình năm 2022

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Thông báo số 20/TB-HĐ - Công nhận kết quả trúng tuyển Kỳ xét tuyển công chức tỉnh Ninh Bình năm 2022 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ

Cổng TTĐT tỉnh xin đăng toàn văn Thông báo số 20/TB-HĐTD dưới đây:

 

Cổng TTĐT tỉnh

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH