Lượt xem: 1788

THÔNG BÁO: Kết quả thi vòng 1 Kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Ninh Bình Năm 2022

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Thông báo số 19/TB-HĐ - Thông báo Kết quả thi vòng 1 Kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Ninh Bình Năm 2022

Cổng TTĐT tỉnh xin đăng toàn văn Thông báo số 19/TB-HĐTD dưới đây:

 

Cổng TTĐT tỉnh

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH