Lượt xem: 869

UBND tỉnh cho phép tổ chức Hội chợ Hoa Xuân Nhâm Dần 2022 từ ngày 05/12/2021 đến hết ngày 29/12/2021 âm lịch

Trong những năm qua, UBND thành phố Ninh Bình tổ chức Hội chợ Hoa Xuân tại khu vực sân Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia, đáp ứng nhu cầu kinh doanh, tham quan và mua sắm của nhân dân, tạo khí thế phấn khởi, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế.

Năm nay, UBND thành phố Ninh Bình tiếp tục đề nghị UBND tỉnh tiếp tục cho phép tổ chức Hội chợ Hoa Xuân Tết Nhâm Dần 2022 trên địa bàn thành phố, trong đó, địa điểm tổ chức hội chợ hoa tại Khu vực sân Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình với diện tích khoảng 20.000 m2. Thời gian tổ chức: Từ ngày 07/01/2022 đến 31/01/2022 (tức ngày 05/12/2021 âm lịch đến hết ngày 29/12/2021 âm lịch).

Ngày 07/01/2021, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 22/UBND-VP6 đồng ý với đề nghị tổ chức Hội chợ Hoa Xuân Nhâm Dần 2022 của UBND thành phố Ninh Bình. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Ninh Bình chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện đúng quy định, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức Hội chợ.

Cổng TTĐT tỉnh

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH