Lượt xem: 3103

Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh. Ảnh: Trường Giang

Đại dịch COVID-19 tiếp  tục  diễn biến  phức  tạp, nhất là đợt dịch lần thứ 4 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản  xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Trong bối cảnh đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của các ban, bộ, ngành của Trung  ương  và Chương  trình hành động, Chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chủ động xác định đường hướng, xây dựng Chương  trình công tác, kế hoạch thực hiện sát thực, đồng thời tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, với tinh thần dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, quyết tâm cao, đổi mới cách thức điều hành, giải quyết công việc, với quan điểm là "truy đến cùng, giải quyết triệt để", làm việc phải có kế hoạch cụ thể  (về  thời  gian, nguồn  lực, phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị liên quan và lãnh đạo, chuyên viên phụ trách); tạo sự thống nhất, đồng thuận, quyết tâm trong các sở, ban, ngành, địa phương; tính chủ động, tinh thần nỗ lực phấn đấu giải quyết công  việc  của cán  bộ, công chức, viên chức, nhất là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được nâng lên; đồng thời, nhận được sự  đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh.

Cùng với sự tập trung cao trong phòng, chống dịch COVID-19, ngay từ đầu năm 2021, UBND tỉnh đã khẩn trương phân công nhiệm vụ và bắt tay vào triển khai thực hiện công việc, tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, Nghị quyết quan  trọng,  vừa  cụ  thể,  vừa có tính chiến lược để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cho cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo. 

Ngay sau khi các các chủ trương, nghị quyết được ban hành, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng kế  hoạch, chương trình công tác để cụ thể hóa nhằm đưa chủ trương, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. UBND tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đảm bảo có tính chiến lược, dài hạn, trong đó xác định rõ nguồn lực để phát triển bền vững và lĩnh vực cần hỗ trợ để phục hồi và phát triển trong từng năm và của cả nhiệm kỳ. 

Với quan điểm là kế thừa thành quả quan trọng và toàn diện của nhiệm kỳ trước, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm của các sở, ngành và lãnh đạo các huyện, thành phố trong triển khai thực hiện công việc. Tổ chức  triển  khai thực  hiện nghiêm chủ đề công tác năm 2021 của Tỉnh ủy "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy  mạnh cải cách hành chính", UBND tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục rà soát, đánh giá, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và xác định "điểm nghẽn" để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. 

Triển khai nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh  cấp  tỉnh, tháo gỡ khó khăn, phục hồi và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho các địa phương,  doanh  nghiệp. Tăng cường công tác quản lý, chi tiêu ngân sách, đầu tư công. Tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án; từng bước tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc kéo dài. Do vậy, năm 2021, tỉnh Ninh Bình đã cơ bản thực hiện được "mục tiêu kép" vừa chống dịch hiệu quả, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đạt được nhiều kết quả tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực. 

Tỉnh đã chủ động kiểm soát chặt chẽ, phòng  chống dịch  COVID-19 có hiệu quả; duy trì cấp độ dịch ở cấp độ 1 (màu xanh) theo Nghị quyết số 128/NQ-CP; đã tập trung huy động các nguồn lực  và  đẩy  mạnh  chiến dịch tiêm vắc-xin từ sớm, trong điều kiện không có dịch ngoài cộng đồng; đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin cho toàn bộ người dân từ đủ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện về sức khỏe, đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh từ trước tháng 11/2021, đã tiêm vắc-xin cho người từ 12-18 tuổi với mũi 1, đạt tỷ lệ 98,5% và tiêm đủ 2 mũi đạt tỷ lệ 93,7%; đang triển khai tiêm mũi thứ 3 và nghiên cứu tiêm cho trẻ từ 6-11 tuổi, triển khai ngay khi được Bộ Y tế cho phép. 

Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022
Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra Dự án xây dựng tuyến đường Bái Đính (Ninh Bình) - Ba Sao (Hà Nam), đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I). Ảnh: Tuấn Anh

Kinh tế từng bước phục hồi trong trạng thái bình thường mới, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 5,73%. Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Sản xuất nông nghiệp được mùa. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được nhân dân đồng tình hưởng ứng, đạt nhiều kết quả và đi vào chiều sâu. Thu ngân sách chuyển biến tích cực về cơ cấu nguồn thu và vượt kế hoạch, là tỉnh tự cân đối ngân sách năm 2022. 

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, môi trường, cải cách hành chính, chuyển đổi  số, phòng,  chống  tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và có những chuyển biến tích cực. An sinh xã hội, đời sống nhân dân được đảm bảo. Niềm tin của nhân dân vào công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội  được  giữ  vững. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo. 

Năm 2021, tỉnh có 12/15 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu, trong đó có 7/12 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 3/15 chỉ tiêu không đạt, trong đó có du lịch, dịch vụ do bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Những kết quả trên cho thấy, trước những khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19, cần phải chủ động, quyết tâm, kiên trì thực hiện các nhiệm vụ, trên cơ sở bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các Ban, bộ, ngành của Trung ương và trực tiếp là của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh. Trong phòng, chống dịch COVID-19, với tinh thần "chống dịch như chống giặc", cần chỉ đạo tập trung, quyết liệt các giải pháp để thực hiện tốt mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. 

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh phải sát thực tiễn và coi trọng thực tiễn, đặc biệt là hướng về cơ sở để có các quyết sách đúng; nắm chắc tình hình thực tiễn,  phát  hiện những  vướng mắc, "điểm nghẽn" gây cản trở, ách tắc sản xuất, lưu thông, từ đó có giải pháp cụ thể, đồng bộ để tháo gỡ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Phải xác định rõ tiềm năng, thế mạnh và cơ hội phát triển của tỉnh, của từng ngành, từng địa phương để có sự thích ứng linh hoạt, tìm hướng đi đúng trong mọi hoàn cảnh.  

Điều quan  trọng  nữa là phải  đoàn  kết, quyết  tâm, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân, các thành phần kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp, tranh thủ tốt thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức để nỗ lực phấn đấu, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Những kết quả phát triển kinh tế-xã hội đạt được trong năm 2021 là hết sức cơ bản và có ý nghĩa to lớn, là thành quả liên tục phấn đấu của các cấp ủy, chính quyền, quân và dân Ninh Bình trong 30 năm tái lập tỉnh, đã tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tiếp theo.

Bước  sang năm  2022,  là năm có  ý  nghĩa quan  trọng trong  tổ  chức  triển khai  thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm (2021-2025). 

Dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn tiếp tục có nhiều khó khăn và phục hồi chậm. Dịch COVID-19 có thể sẽ bùng phát các đợt dịch mới với những biến chủng mới lây lan nhanh và nguy hiểm hơn, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Khó khăn, thách thức là rất lớn. 

Phát huy những thắng lợi của năm đầu nhiệm kỳ và thành tựu của 30 năm tái lập  tỉnh, UBND tỉnh xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế- xã hội năm 2022 là: Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh. Tiếp tục tập trung, chủ động, quyết tâm, kiên trì thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống  dịch COVID-19. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, cùng với tập trung tận dụng tối đa cơ hội để phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và rà soát tháo gỡ những "điểm nghẽn" về cơ chế, chính sách nhằm  khơi thông nguồn lực, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Phát huy tối đa công suất hiện có của các nhà máy gắn với thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch và đóng góp lớn cho ngân sách. Phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, hình thức sản xuất tiên tiến gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; từng bước phát triển vùng kinh tế ven biển. 

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là các công trình trọng tâm, tạo điểm nhấn cho không gian đô thị, mở rộng không gian, tạo dư địa và động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phục vụ thu hút đầu tư. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và  đời  sống  của người  dân. 

Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình. Quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và xúc tiến đầu tư; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2022, UBND tỉnh xác định một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tập trung chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội là: Bám sát quan điểm, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, tiếp tục quyết tâm thực hiện "mục tiêu kép", tập trung thực hiện có hiệu quả Kế hoạch "Thích ứng  an  toàn, linh  hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế". 

Tiếp tục mở rộng độ bao phủ, tổ chức tốt công tác tiêm phòng vắc-xin mũi 3 và chủ động xây dựng các phương án, kịch bả cụ thể, sát với tình hình, tuyệt đối không để lúng túng, bị động, bất ngờ với những tình huống dịch có thể diễn biến phức tạp hơn. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế của tỉnh đồng bộ, toàn diện gắn với phát triển các ngành, lĩnh vực và thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. 

Thực hiện hiệu quả 3 trọng tâm là khôi phục, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh;  đẩy  mạnh xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn  đầu  tư công,  huy động mọi nguồn lực xã hội, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, tập trung vào các ngành, lĩnh vực then chốt. Triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. 

Hoàn thành Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo chất lượng yêu cầu; rà soát, điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050  và hoàn thiện các quy hoạch phân khu, quy  hoạch chi tiết làm cơ sở hoạch định, kiến tạo động lực, không gian phát triển, gắn với đổi mới cơ chế, chính sách quản lý và điều hành phát triển kinh tế- xã hội. Tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.  

Làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ  cán  bộ, công chức, viên chức  gắn với nâng  cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương. Tập trung xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số gắn với bảo đảm an toàn và an ninh mạng.

Phát triển công nghiệp trên cơ sở phát huy tối đa công suất hiện có của các nhà máy gắn với  thu hút  các  dự án  công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện  với  môi trường  và đóng góp ngân sách lớn. Tập trung chỉ đạo thực hiện các công trình được xác định là mũi nhọn, cần ưu tiên phát triển. Quản lý chặt chẽ, phát huy hiệu quả các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó tập trung hoàn thiện quy  hoạch,  huy  động  nguồn lực, sớm xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới để tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư. 

Trong năm 2022, tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng mở rộng thêm 30 ha Khu công nghiệp Gián Khẩu để phục vụ thu hút các dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp ô tô, điện tử và sản phẩm phụ trợ các ngành sản xuất trên. Chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác tạo việc làm, thu nhập cho lao động khu vực nông thôn, góp phần duy trì làng nghề gắn với du lịch.

Phát  triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững. Tích cực ứng dụng khoa học công nghệ và khuyến nông vào quá trình sản xuất; chuyển đổi mô hình sản xuất ngành trồng trọt theo hướng tiếp cận kinh tế tuần hoàn. Tiếp tục mở rộng chăn nuôi áp dụng quy trình VietGAP; khuyến khích tổ chức sản xuất khép kín, liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị. Kiểm soát tốt dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, nhất là dịch tả lợn châu Phi... 

Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh, mở rộng quy mô trang trại, gia trại. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch trồng một tỷ cây xanh. Chú trọng chất lượng xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Tập  trung phát  triển  các ngành dịch vụ, phấn đấu tốc độ  tăng trưởng  khu  vực  dịch vụ tăng 5,5%. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh về phục hồi và phát triển hoạt động du lịch; tổ chức các hoạt  động  xúc  tiến,  kích cầu du lịch nội địa với chủ đề "Ninh Bình - điểm đến an toàn, chất lượng, hấp dẫn". Gắn hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch với các lễ hội truyền thống, sự kiện chính trị văn hóa, thể thao tiêu biểu như: Lễ hội Hoa Lư, kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, Tuần Du lịch Ninh  Bình...  Tiếp  tục bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng du lịch.

Tăng  cường kỷ  luật  tài chính, phấn đấu tăng thu ngân sách Nhà nước, hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 theo Nghị quyết của HĐND  tỉnh.  Huy  động  hiệu quả các nguồn lực xã hội và ưu tiên bố trí nguồn ngân sách nhà nước hợp lý cho các nhiệm vụ trọng tâm. Cơ cấu lại ngân sách theo chủ trương giảm chi thường xuyên, tăng chi  đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội. 

Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ  thực hiện  các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm, như: Xây dựng tuyến đường Đông - Tây (giai đoạn 1); Xây dựng các tuyến đường bộ ven biển; Bảo tồn, tôn tạo khai quật khảo cổ và phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư; Xây dựng tổ hợp Bảo tàng - Thư viện tỉnh; Nâng cấp cụm công trình thủy lợi Nam sông Vân kết hợp cải tạo cảnh quan 2 bờ sông Vân, chuẩn bị đầu tư Trụ sở hành chính tập trung tỉnh… Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn tất thủ tục đầu tư và giải ngân kế hoạch ngay từ những tháng đầu năm, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao và không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Phát triển văn hóa, xã hội gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Phát triển thị trường lao động linh hoạt, đồng bộ, hiệu quả, nâng caochất lượng giáo dục nghề nghiệp. Củng cố năng lực hệ thống y tế, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe  Nhân dân. Tích cực phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. 

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, công tác người có công, hỗ trợ người nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội; các hoạt động hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Ra sức thi đua lập thành tích cao nhất và chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (1/4/1992-1/4/2022).

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành ở các cấp, các  ngành gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2021-2030, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. 

Đẩy mạnh ứng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng "Chính  quyền điện  tử",  thúc đẩy chuyển đổi số; thực hiện hiệu quả việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh. Tập  trung  thực hiện  có  hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, chủ động nắm chắc  tình hình,  kịp  thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng. Tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa - xã hội; đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhiệm vụ của năm 2022 rất nặng nề, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo  tập  trung, quyết  liệt, linh hoạt, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, với tinh thần kỷ cương, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, với sự đoàn kết, đồng thuận của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị và của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Ninh Bình sẽ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở mức cao nhất.

Phạm Quang Ngọc
(Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh)

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH