Lượt xem: 1165

Ninh Bình: Thực hiện trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Năm 2021, đại dịch COVID-19 có những diễn biến rất phức tạp, đợt bùng phát dịch lần thứ tư do biến thể Delta lây lan nhanh ở hầu hết các tỉnh, thành phố gây tác động lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Diễn biến của thiên tai năm 2021 tuy không khốc liệt như năm 2020 nhưng mang nhiều yếu tố bất thường, ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân, đặc biệt ở khu vực miền Trung cuối tháng 11 và đầu tháng 12 vừa qua.

Để góp phần ổn định đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 4611/LĐTBXH-BTXH đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát, tổng hợp số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022; chủ động huy động nguồn lực, trong đó có ngân sách địa phương để hỗ trợ kịp thời cho các hộ thiếu đói, nhất là các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai; chủ động xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà và trợ giúp xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; vận động các tổ chức, cá nhân và bố trí ngân sách địa phương chăm lo Tết cho đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, bảo đảm ai cũng có Tết, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm; thực hiện kịp thời việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định hiện hành.

Ngày 13/12/2021 UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 855/UBND-VP6 giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  tại văn bản nêu trên; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, rà soát và tổng hợp việc thực hiện cứu trợ thiếu đói trên địa bàn toàn tỉnh. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh đảm bảo thời gian theo yêu cầu; chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch của tỉnh về thăm hỏi, tặng quà và trợ giúp xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho các đối tượng trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo khoa học, hiệu quả, đúng đối tượng theo quy định.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện rà soát, tổng hợp số người hưởng chính sách trợ cấp xã hội, số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022 trên địa bàn; chủ động nguồn lực, trong đó trích ngân sách địa phương từ nguồn đảm bảo xã hội để tổ chức cứu trợ kịp thời cho các đối tượng trên (nếu có). Trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc cứu trợ thiếu đói trên địa bàn; chủ động xây dựng kế hoạch của địa phương về thăm hỏi, tặng quà và trợ giúp xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho các đối tượng trên địa bàn; vận động các tổ chức, cá nhân và bố trí ngân sách địa phương chăm lo Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, bảo đảm ai cũng có Tết, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm.

Xem chi tiết văn bản số 855/UBND-VP6 của UBND tỉnh tại đây.

An Na

 

 

 

 

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH