Lượt xem: 2303

Đổi mới phong cách lãnh đạo, hướng về cơ sở

Thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm đổi mới về phương pháp, phong cách lãnh đạo, trong đó hướng về cơ sở, luôn gần dân, đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở là kinh nghiệm, đồng thời cũng là giải pháp quan trọng mà các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở luôn quán triệt và triển khai thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, hiệu quả.

Để gắn bó mật thiết với nhân dân, theo hướng "gần dân, sát dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc phân công cấp ủy viên các cấp định kỳ về dự sinh hoạt chi bộ thôn, xóm, bản, tổ dân phố, qua đó tăng cường nắm tình hình ở khu dân cư, kịp thời xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của chi bộ, đảng viên, nhất là những vấn đề thực tiễn đặt ra ở cơ sở đang được quan tâm. 

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy định việc tiếp nhận và xử lý tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đến đường dây nóng của Tỉnh ủy; duy trì nền nếp chế độ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và bí thư cấp ủy các cấp tiếp công dân theo quy định; định kỳ tổ chức việc giao ban cụm xã, giao ban tiểu khu giữa cấp ủy huyện với bí thư chi bộ các thôn, xóm, phố... là những giải pháp được chỉ đạo thực hiện thường xuyên, giúp cán bộ sâu sát, gần gũi với cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, giải quyết được nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân và quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong việc tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Với tinh thần đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp, hàng năm Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân và doanh nghiệp để lắng nghe, chia sẻ, thông tin và giải quyết những bất cập, khó khăn, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Cùng với đó các cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nền nếp việc mở rộng tiếp xúc tới cơ sở thôn, xóm, tổ dân phố để cử tri và nhân dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng trước đại biểu dân cử. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư được chỉ đạo quyết liệt, đã giải quyết dứt điểm một số vụ việc phức tạp, kéo dài, riêng năm 2020 toàn tỉnh đã tiếp 2.872 lượt công dân đến khiếu kiện; tiếp nhận, xử lý 2.028 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, do vậy đã góp phần ổn định tình hình ngay từ cơ sở. 

Phát huy mạnh mẽ vai trò của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân cho sự phát triển của tỉnh; đã chỉ đạo thực hiện việc phân công các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với 55 xã, phường, thị trấn trong tỉnh có tính chất đặc thù; sau hơn 4 năm triển khai thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, các cơ quan, đơn vị phụ trách và doanh nghiệp kết nghĩa đã giúp đỡ, hỗ trợ các xã đặc thù với tổng kinh phí trên 70,3 tỷ đồng, đã có 34/55 xã đặc thù đạt chuẩn nông thôn mới.

Thực hiện chương trình công tác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc trực tiếp với ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội các cấp; xem xét, cho ý kiến giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, tạo điều kiện giúp các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, giúp các địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Có thể khẳng định, bám sát nguyên tắc gắn bó mật thiết với nhân dân, trong những năm qua và đặc biệt từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh luôn lấy người dân làm trung tâm, lợi ích của nhân dân là mục tiêu trong lãnh đạo, chỉ đạo. Với những giải pháp cụ thể, sáng tạo, quyết liệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Ninh Bình là tỉnh phát triển trung bình khá, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra.

Theo Baoninhbinh.org.vn

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH