Lượt xem: 299

Ninh Bình triển khai Chương trình “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021- Vietnam Grand Sale 2021"

Nhằm mục tiêu kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh, từng bước khôi phục lại nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và góp phần đảm bảo tăng trưởng kinh tế của đất nước; nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong nước về hàng hóa dịch vụ của Việt Nam qua các hoạt động truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng, vừa qua, Sở Công thương Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 1689/KH-SCT thực hiện Chương trình “ Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021- Vietnam Grand Sale 2021" trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chương trình Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021-Vietnam Grand Sale 2021 được diễn ra từ ngày  01/12/2021 đến ngày 01/01/2022.

Đối tượng tham gia là tất cả các thương nhân theo quy định của pháp luật; các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh, thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh bao gồm: Các trung tâm thương mại, siêu thị cửa hàng tự chọn, cửa hàng tiện lợi, 2 của hàng chuyên doanh, các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, ăn uống, vận chuyển, ngân hàng, viễn thông, thương mại điện tử…trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là: 100% (Theo quy định tại khoản 4 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của chính phủ).

Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đăng ký khuyến mại tại Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Bình theo địa chỉ: https://dichvucong.ninhbinh.gov.vn  hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia https://dichvucong.gov.vn.

Để triển khai hiệu quả Kế hoạch, Sở Công thương đề nghị các phòng, đơn vị, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ, chức năng tăng cường phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021- Vietnam Grand Sale 2021" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Chi tiết cụ thể xem tại Kế hoạch số 1689/KH-SCT của Sở Công thương.

CTV Minh Lê

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH