Lượt xem: 661

Kết luận Hội nghị UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 11/2021

Ngày 12/11/2021, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kết luận Hội nghị UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 11/2021. Cổng TTĐT tỉnh xin đăng toàn văn kết luận số 58/KL-UBND

Cổng TTĐT tỉnh
1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH