Lượt xem: 483

Chỉ đạo y tế ngoài công lập triển khai các hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, có nguy cơ bùng phát trở lại tại nhiều tỉnh, thành phố, ngày 08/11/2021 Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19) có Công văn số 9500/BYT-DP đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo các cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:

Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, đồng bộ, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế.

Tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế nói chung, y tế ngoài công lập nói riêng. Đảm bảo vật tư, hóa chất, thuốc điều trị, trang thiết bị y tế, tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc COVID-19 tại cơ sở y tế, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt để kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để không để dịch lây lan, bùng phát.

Chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng phương án huy động các cơ sở y tế ngoài công lập tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19, phù hợp với năng lực chuyên môn, điều kiện của cơ sở và tình hình thực tiễn tại địa phương.

Chỉ đạo các cơ sở y tế ngoài công lập có trách nhiệm tham gia phòng chống dịch COVID-19 cho cộng đồng khi được huy động. Chuẩn bị sẵn sàng phương án hỗ trợ nhân lực, trang thiết bị... cho phòng, chống dịch bệnh COVID19 nhất là việc tham gia công tác giám sát, phát hiện các trường hợp mắc và nghi mắc COVID-19, tiêm chủng, cách ly và điều trị bệnh nhân COVID-19...

Chỉ đạo các ban ngành liên quan có cơ chế tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở y tế ngoài công lập tham gia phòng, chống dịch như đối với các cơ sở y tế công lập. Hỗ trợ các thiết bị phòng, chống dịch và thực hiện các chế độ đãi ngộ đối với nhân viên của cơ sở y tế ngoài công lập theo quy định hiện hành.

Thực hiện Công văn số 9500/BYT-DP của Bộ Y tế, ngày 9/11/2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 761/UBND-VP6 giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai các nội dung theo yêu cầu của Bộ Y tế tại văn bản nêu trên, đảm bảo hiệu quả, an toàn và phù hợp với tình hình thực tế diễn ra dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

An Na

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH