Lượt xem: 886

Ninh Bình: phục hồi và phát triển hoạt động du lịch những tháng cuối năm 2021 và năm 2022

Trên cơ sở đánh giá tình hình diễn biến dịch bệnh, khả năng kiểm soát dịch Covid-19 trên thế giới, trong nước và trong tỉnh, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND về việc phục hồi và phát triển hoạt động du lịch những tháng cuối năm 2021 và năm 2022.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm triển khai kịp thời các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp du lịch sớm ổn định, từng bước phục hồi và phát triển trong tình hình mới trong những tháng cuối năm 2021 và năm 2022; tập trung thu hút khách du lịch nội địa làm chủ đạo.

Ninh Bình phấn đấu Quý IV năm 2021, đón 10.000 lượt khách du lịch trong tỉnh Ninh Bình, đồng thời tổ chức thí điểm đón khách du lịch nội địa đến từ các tỉnh ngoà; Năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu đón 3,5 triệu lượt khách du lịch (trong đó từ tháng 7 năm 2022 sẽ đón một số đối tượng khách quốc tế), doanh thu du lịch ước đạt 2.000 tỷ đồng.

Để phục hồi và phát triển hoạt động du lịch những tháng cuối năm 2021 và năm 2022, UBND tỉnh Ninh Bình đề ra các giải pháp, lộ trình, cụ thể: Các phương án đón khách du lịch theo các giai đoạn; đảm bảo an toàn tại điểm đến và an toàn cho khách du lịch; tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá, liên kết du lịch; đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số ngành Du lịch; phát triển đa dạng sản phẩm du lịch; hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các hoạt động phục hồi du lịch.

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Tuân thủ nghiêm các yêu cầu, biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh; thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đề ra các giải pháp, lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện ngay; các nhiệm vụ giải pháp phải có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế và khả thi. Đồng thời, theo dõi sát sao diễn biến tình hình dịch bệnh và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 để chủ động thực hiện hoặc điều chỉnh Kế hoạch cho phù hợp.

Xem chi tiết Kế hoạch số 180/KH-UBND của UBND tỉnh.

Cổng TTĐT tỉnh

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH