Lượt xem: 1206

Ninh Bình: công bố Luồng xanh của tỉnh Ninh Bình kết nối với Luồng xanh Quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện văn bản số 4972/TCĐBVN-ATGT ngày 17/7/2021 của Tổng cục ĐBVN về việc cập nhật, công bố luồng xanh Quốc gia lưu thông trên Quốc lộ; các chốt kiểm soát phương tiện vận tải trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19; văn bản số 4884/TCĐBVN-ATGT ngày 15/7/2021 về việc bổ sung phương án tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông quá cảnh qua các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam trong thời gian phòng chống dịch Covid-19; Công văn số 4916/TCĐBVN-ATGT ngày 15/7/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) lưu thông cho phương tiện vận tải trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Giao thông Vận tải Ninh Bình công bố Luồng xanh của tỉnh Ninh Bình kết nối với Luồng xanh Quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 như sau:

Luồng xanh Quốc gia kết nối Luồng xanh tỉnh Ninh Bình

1. Tuyến trục Quốc lộ 1 - QL.10; - Quốc lộ 12B; - Quốc lộ 38B; - Đường nối QL.1 với cảng Ninh Phúc; - ĐT.477; - ĐT.478B.

2. Tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình - Đường nối Quốc lộ 1 với cảng Ninh Phúc; Tuyến Quốc lộ 10 - ĐT.480C; - ĐT.481D.

Luồng xanh Quốc gia kết nối Luồng xanh tỉnh Ninh Bình

1. Tuyến trục Quốc lộ 1 - QL.10; - Quốc lộ 12B; - Quốc lộ 38B; - Đường nối QL.1 với cảng Ninh Phúc; - ĐT.477; - ĐT.478B. 2. Tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình - Đường nối Quốc lộ 1 với cảng Ninh Phúc.

3. Tuyến Quốc lộ 10 - ĐT.480C; - ĐT.481D.

Luồng xanh Quốc gia cho các phương tiện lưu thông quá cảnh qua địa bàn tỉnh Ninh Bình

1. Hướng lưu thông từ Cầu Đoan Vỹ đi Dốc Xây và ngược lại 2 Lộ trình : Cầu Đoan Vỹ - Quốc lộ 1 – Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Ninh Bình – Quốc lộ 1 – Dốc Xây.

2. Hướng lưu thông từ nút giao Cao Bồ đi Dốc Xây và ngược lại Lộ trình: Nút giao Cao Bồ - Đường nối Quốc lộ 1 với cảng Ninh Phúc – ĐT.478B – Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Ninh Bình – Quốc lộ 1 – Dốc Xây.

3. Hướng lưu thông theo Quốc lộ 10 từ Nga Sơn (Thanh Hóa) đi nú+t giao Cao Bồ và ngược lại Lộ trình: Quốc lộ 10 (Nga Sơn) – Ngã tư Bigc - Đường nối Quốc lộ 1 với cảng Ninh Phúc - Nút giao Cao Bồ. 4. Hướng lưu thông theo Quốc lộ 10 từ Nga Sơn (Thanh Hóa) đi Dốc Xây Lộ trình: Quốc lộ 10 (Nga Sơn) - Đường nối Quốc lộ 1 với cảng Ninh Phúc - ĐT.478B – Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Ninh Bình – Quốc lộ 1 – Dốc Xây.

Luồng xanh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình: kết nối với 6 huyện và thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Lưu thông theo hướng từ TP Ninh Bình đi thành phố Tam Điệp Lộ trình: Thành phố Ninh Bình – Quốc lộ 1 – ĐT.478B – Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Ninh Bình – Quốc lộ 1 – Thành phố Tam Điệp và ngược lại.

2. Lưu thông theo hướng từ thành phố Ninh Bình đi huyện Hoa Lư Lộ trình: Thành phố Ninh Bình – Quốc lộ 1 – huyện Hoa Lư và ngược lại.

3. Lưu thông theo hướng từ thành phố Ninh Bình đi huyện Gia Viễn - Lộ trình 1: Thành phố Ninh Bình – Quốc lộ 1 – ĐT.477 – huyện Gia Viễn và ngược lại; - Lộ trình 2: Thành phố Ninh Bình – Quốc lộ 38B – ĐT.479C – ĐT.477C – huyện Gia Viễn và ngược lại.

4. Lưu thông theo hướng từ thành phố Ninh Bình đi huyện Nho Quan - Lộ trình 1: Thành phố Ninh Bình – Quốc lộ 1 – ĐT.477 – huyện Nho Quan và ngược lại; - Lộ trình 2: Thành phố Ninh Bình – Quốc lộ 1 – Quốc lộ 12B – huyện Nho Quan và ngược lại; - Lộ trình 3: Thành phố Ninh Bình – Quốc lộ 1 – Quốc lộ 38B – Quốc lộ 12B – huyện Nho Quan và ngược lại.

5. Lưu thông theo hướng từ thành phố Ninh Bình đi huyện Yên Khánh Lộ trình: Thành phố Ninh Bình – Quốc lộ 10 – huyện Yên Khánh.

6. Lưu thông theo hướng từ thành phố Ninh Bình đi huyện Kim Sơn Lộ trình: Thành phố Ninh Bình – Quốc lộ 10 – ĐT.481D – huyện Kim Sơn và ngược lại. 7. Lưu thông theo hướng từ thành phố Ninh Bình đi huyện Yên Mô 3 - Lộ trình 1: Thành phố Ninh Bình – Quốc lộ 1 – Quốc lộ 12B – huyện Yên Mô và ngược lại; - Lộ trình 2: Thành phố Ninh Bình – Quốc lộ 10 – ĐT.480C – huyện Yên Mô và ngược lại.

Tổ chức kiểm tra tại 05 chốt: 

1. Cầu Non Nước (thuộc Phường Đông Thành, TP Ninh Bình), kiểm soát hướng Nam Định – Ninh Bình.

2. Cầu Khuất (thuộc xã Gia Thanh, Huyện Gia Viễn), kiểm soát hướng Hà Nam – Ninh Bình.

3. Dốc Xây (thuộc Phường Nam Sơn, Thành phố Tam Điệp), kiểm soát hướng Thanh Hóa – Ninh Bình.

4. Cầu Nam Bình (thuộc xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình), kiểm soát hướng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. 5. Cầu Lập Cập (thuộc xã Đồng Phong, Huyện Nho Quan), kiểm soát hướng Hòa Bình – Ninh Bình. 

Chi tiết xem tại  văn bản số 58/TB-SGTVT của Sở Giao thông Vận tải Ninh Bình

Cổng TTĐT tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH