Lượt xem: 2558

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Ninh Bình

Ngày 21/07/2021, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã ký ban hành thông báo kết luận hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Ninh Bình.

Chiều 19/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo tình hình dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh, dự thảo kế hoạch phòng chống dịch bệnh covid-19 trong thời gian tiếp theo; ý kiến phát biểu của các đại biểu, ngày 21/7/2021 đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã ký ban hành thông báo kết luận hội nghị. 

Cổng TTĐT tỉnh đăng toàn văn kết luận hội nghị số 37/KL-UBND.pdf

Cổng TTĐT tỉnh

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH