Lượt xem: 232

Ninh Bình đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng

9 Nghị quyết, 4 Chỉ thị mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình ban hành từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay có khá nhiều vấn đề, nội dung rất mới hoặc lần đầu được ban hành, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, khi triển khai đã mang lại hiệu quả ngay.

Điều này cho thấy, khi Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng được ban hành đúng, trúng, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn thì sẽ được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ và tích cực tham gia. 

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII

Được ban hành ngày 20/4/2021, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số là Nghị quyết đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ này. Đây là sự cụ thể hóa khâu đột phá thứ nhất được nêu trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và cũng là nhiệm vụ được xác định vừa cấp bách, vừa lâu dài, nhằm tạo ra bước đột phá để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả, tính minh bạch trong hoạt động của các cấp chính quyền, phát huy quyền làm chủ của người dân và phục vụ người dân tốt hơn. Là vấn đề mới, khó nhưng lại có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, nên ngay sau khi được ban hành, nghị quyết đã nhanh chóng được quán triệt, triển khai trong toàn đảng bộ với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt phù hơp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp.

Là Nghị quyết đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, Nghị quyết 03 cho thấy quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ tỉnh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Với nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Nghị quyết 03 đã tạo ra những thay đổi rõ nét trong nhận thức, hành động của mỗi tổ chức đảng, đảng viên trong chấp hành và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, ngăn chặn từ sớm, từ xa những vi phạm, khuyết điểm có thể xảy ra, qua đó tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền các cấp.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, 2 trong 4 Chỉ thị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay tập trung vào việc rà soát các dự án đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách. Việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo này được cho là đúng lúc, kịp thời để không chỉ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng mà đã góp phần khơi thông các điểm nghẽn, phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid -19, tao động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Bám sát quan điểm, tư tưởng chỉ đạo Trung ương, lựa chọn những lĩnh vực trọng tâm, đột phá để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất, trực tiếp của Đảng, không chỉ thực hiện đúng quy trình khoa học mà đã đánh giá đúng và trúng tình hình thực tiễn, đề ra được quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đúng đắn và khả thi. Đây là sự khởi đầu rất quan trọng  tăng niềm tin, sự kỳ vọng và thôi thúc hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân đưa Nghị quyết nhanh chóng vào cuộc sống./.

Theo nbtv.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH