Lượt xem: 401

Ninh Bình: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Tống Quang Thìn vừa ký ban hành văn bản số 539/UBND-VP6 chỉ đạo  các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố  tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tích cực chỉ đạo công tác tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022), gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Chỉ đạo, động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình hăng hái thi đua, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, Báo Ninh Bình, UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sinh động nhằm giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc trên cơ sở khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9; nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử 36 năm đổi mới đất nước, trong đó nhấn mạnh và khẳng định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”; làm rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen của đất nước cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyên truyền cổ động trực quan (kẻ vẽ, chăng treo cờ, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, băng rôn…) để chào mừng các ngày kỷ niệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch; bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, kiểm soát chất lượng của các đơn vị cung ứng dịch vụ phục vụ khách du lịch theo thẩm quyền; chỉ đạo các khách sạn, nhà hàng, cơ sở lưu trú đảm bảo các điều kiện, dịch vụ, đặc biệt chú trọng công tác phòng chống dịch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để phục vụ du khách đến Ninh Bình trong dịp nghỉ lễ.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự; đẩy mạnh các hoạt động tuần tra, kiểm soát, xây dựng các phương án, biện pháp về tổ chức, điều tiết giao thông trong những ngày nghỉ lễ, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý vận tải hành khách, đảm bảo an toàn giao thông trong những ngày nghỉ lễ.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, đơn vị quân đội trên địa bàn treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, cờ Tổ quốc trang trọng trong các ngày lễ theo quy định; phân công người trực cơ quan để giải quyết các công việc đột xuất, phát sinh; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản, phòng chống cháy, nổ.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 02/9; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, doanh trại lực lượng vũ trang và hộ gia đình trên địa bàn treo cờ Tổ quốc trang trọng trong các ngày lễ theo qui định.

Văn bản số 539/UBND-VP6 của UBND tỉnh

An Na

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH