Lượt xem: 183

Trao tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc và 280 phao cứu sinh cho các chủ tàu cá, ngư dân của tỉnh Ninh Bình

Sở Nông nghiệp và PTNT vừa phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi Trường, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn và các đơn vị liên quan đã tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, kết quả cụ thể như sau: 

Trao tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc cho đại diện Lãnh đạo UBND các xã:

 UBND xã Cồn Thoi số lượng 2.600 lá cờ Tổ quốc

 UBND xã Kim Trung số lượng 710 lá cờ Tổ quốc

  UBND xã Kim Đông số lượng 570 lá cờ Tổ quốc

 UBND TT Bình Minh số lượng 440 lá cờ Tổ quốc

 UBND xã Kim Chính số lượng 440 lá cờ Tổ quốc

 UBND xã Kim Tân số lượng 150 lá cờ Tổ quốc

 UBND xã Văn Hải số lượng 90 lá cờ Tổ quốc.

Ngoài ra còn tặng phao cứu sinh của Sở Nông nghiệp và PTNT cho các chủ tàu cá, ngư dân của tỉnh Ninh Bình (số lượng: 200 phao áo, 80 phao tròn); tặng 10 đơn vị thuốc cho các chủ tàu cá, ngư dân hoạt động khai thác hải sản xa bờ trên địa bàn huyện Kim Sơn; 20 xuất quà cho ngư dân hoạt động khai thác hải sản có hoàn cảnh khó khăn.

Kim Duyên

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH