Lượt xem: 211

Hội đồng thẩm định Trung ương đồng ý trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Nho Quan đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 12/5, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định Trung ương tổ chức hội nghị thẩm định hồ sơ, đánh giá kết quả, xem xét, công nhận huyện Nho Quan đạt chuẩn nông thôn mới. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương Trần Thanh Nam chủ trì hội nghị.
Hội đồng thẩm định Trung ương đồng ý trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Nho Quan đạt chuẩn nông thôn mới

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Trần Song Tùng, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; đại diện Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; huyện Nho Quan.

Là huyện miền núi, triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện Nho Quan gặp không ít khó khăn. Sau hơn 12 năm tập trung nguồn lực xây dựng NTM với sự linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm và quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, đặc biệt sự đồng lòng hưởng ứng của người dân, cùng với những chính sách ưu tiên hỗ trợ của tỉnh, huyện Nho Quan đã hoàn thành các điều kiện xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến nay 26/26 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, thị trấn Nho Quan đạt đô thị văn minh, có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.
Tổng nguồn vốn huy động từ khi triển khai thực hiện chương trình đến nay là trên 6.600 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước trên 2.200 tỷ đồng; vốn góp của cộng đồng dân cư là gần 1.000 tỷ đồng.

Nho Quan đã khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, du lịch. Đến hết năm 2021, thu nhập bình quân toàn huyện đạt 52,5 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của các xã đều đạt trên 90%.

Sau khi nghe báo cáo và qua thực tế khảo sát thực tế tại huyện Nho Quan vào tháng 1/2022, các thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương đánh giá cao sự vào cuộc và nỗ lực của toàn hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM.

Huyện cũng đã nghiêm túc tiếp thu, chỉ đạo khắc phục đầy đủ các kiến nghị của Đoàn thẩm định Trung ương đối với các vấn đề về hồ sơ và thực địa trên địa bàn huyện, nhất là về lĩnh vực môi trường, xây dựng cảnh quan các tuyến đường cây xanh, hoa; phát triển các khu công nghiệp, làng nghề gắn với việc bảo vệ môi trường, xử lý nước thải…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Song Tùng nhấn mạnh: Với điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội đa dạng, những năm qua, Nho Quan có tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao và ổn định, sản xuất công nghiệp, dịch vụ du lịch phát triển nhanh, đời sống, thu nhập của người dân được nâng cao, văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường, hệ thống chính trị và an ninh trật tự được củng cố, tăng cường.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo huyện phát huy lợi thế địa phương, huy động thêm nguồn lực, tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, hướng đến xây dựng nông thôn hiện đại, văn minh.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương Trần Thanh Nam đánh giá cao kết quả xây dựng NTM của huyện Nho Quan, nhất là trong việc thực hiện tiêu chí thu nhập, nỗ lực giảm nghèo cho người dân vùng nông thôn. Đồng chí đề nghị trong quá trình xây dựng NTM và nông thôn mới nâng cao, huyện cần gắn với quá trình đô thị hóa, quan tâm nhiều hơn đến các tiêu chí về nước sạch, đường giao thông nông thôn, công tác thu gom, xử lý rác thải…

Qua kết quả kiểm tra hồ sơ, ý kiến sự hài lòng của người dân và khảo sát thực tế, Hội đồng thẩm định Trung ương đồng ý trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Nho Quan đạt chuẩn NTM.

Theo Baoninhbinh.org.vn

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH