Lượt xem: 308

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều 24/1, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu một số Ban Xây dựng Đảng của Trung ương; lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành có liên quan. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; Dự thảo Quy chế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến vào phương án sử dụng nguồn kinh phí tăng thu tiết kiệm chi của Ngân sách tỉnh năm 2021 và khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung; đồng thời cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác. 

Theo baoninhbinh.org.vn

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH