Lượt xem: 336

Huyện Kim Sơn: triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Ngày 14/1, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Kim Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và gặp mặt mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần 2022. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Huyện Kim Sơn: triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của huyện.

Cùng dự có các đồng chí: Đại tá Phạm Văn Sơn, TVTU, Giám đốc Công an tỉnh; Đinh Việt Dũng, TVTU, Bí thư Huyện ủy Kim Sơn; Nguyễn Hoàng Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; lãnh đạo các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương khen thưởng.

Năm 2021, mặc dù chịu nhiều tác động từ đại dịch COVID-19, nhưng ngay từ đầu năm, dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, cùng sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân trong huyện, Kim Sơn đã thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép "vừa đẩy mạnh công tác phòng, chống, giảm thiểu tác động của dịch COVID-19, vừa tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh". Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời ban hành các văn bản để cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, có hiệu quả; đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được chú trọng trên tất cả các mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Trong năm, đã kết nạp thêm 206 đảng viên, đạt 103% kế hoạch năm. Công tác kiểm tra, giám sát đã thực hiện đúng quy trình, quy định.Công tác dân vận được tăng cường. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và Hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên, hệ thống chính trị được củng cố, ngày càng vững mạnh.

Trong năm 2021, phong trào thi đua yêu nước được huyện Kim Sơn phát động ngay từ đầu năm và được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó nhiều phong trào thi đua được phát động sâu rộng, có sức lan tỏa như: thi đua hoàn thành vượt mức chỉ tiêu xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội; thi đua thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy, Huyện ủy; thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"… 

Kết quả các phong trào thi đua đã góp phần tích cực hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu năm 2021 (trong đó có 5 chỉ tiêu vượt). Kinh tế duy trì ổn định và có bước tăng trưởng; sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng khá; thu ngân sách đạt 571 tỷ đồng, đạt 102,7% dự toán HĐND huyện giao. Kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư. Văn hóa xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định; quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 

Huyện Kim Sơn triển khai công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022
Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc đã thông tin nhanh về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của tỉnh, trong đó nêu rõ: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành ban hành 8/9 Nghị quyết của nhiệm kỳ 2020-2025; các kế hoạch, chương trình lớn đều được xây dựng để tổ chức triển khai thực hiện ngay từ năm đầu nhiệm kỳ. Công tác phòng, chống dịch được thực hiện hiệu quả, Ninh Bình vẫn là vùng xanh an toàn, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế. 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,71%, thu ngân sách đạt trên 22 nghìn tỷ đồng, năm 2022 Ninh Bình thực hiện tự cân đối ngân sách. Các nhiệm vụ xây dựng nông thông mới đạt kết quả tốt. Văn hóa xã hội, an sinh đảm bảo. "Đây là thành quả lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu bền bỉ của các thế hệ lãnh đạo, nhân dân tỉnh sau 30 năm tái lập tỉnh, trong đó có sự đóng góp quan trọng của huyện Kim Sơn"- đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá rất cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Kim Sơn trong năm 2021. Lưu ý những thuận lợi, khó khăn trong triển khai nhiệm vụ năm 2022, đồng chí đề nghị Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Kim Sơn cần tập trung trí tuệ của tập thể, phát huy sự sáng tạo của mỗi cá nhân, huy động sự tham gia tích cực của mỗi người dân trong hiến công, hiến kế nhằm khơi dậy và phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương. 

Cần có sự đi tắt, đón đầu để tập trung khai thác dư địa phát triển của huyện, nhất là sau khi dự án tuyến đường Đông Tây của tỉnh được triển khai và hoàn thiện. 

Bên cạnh đó, huyện cần tập trung cao cho công tác quản lý đất đai; quan tâm bảo vệ các dòng sông, bảo vệ hành lang an toàn giao thông, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các xã, thị trấn cần tăng cường quản lý đầu tư công, trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản phải ưu tiên đầu tư các công trình thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh như cơ sở giáo dục, các công trình phục vụ sản xuất.

Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị cần xác định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Tiếp tục coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, dân vận, tạo sự đồng thuận trong Đảng, trong xã hội. 

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần tạo những chuyển biến tích cực của huyện trong phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng, đưa quê hương ngày càng phát triển.

Thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Kim Sơn, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đinh Việt Dũng trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc để cụ thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của huyện trong thời gian tới. 

Nhân dịp này, 1 cá nhân của huyện có thành tích xuất sắc đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều tập thể, cá nhân của huyện Kim Sơn đã vinh dự nhận cờ thi đua, bằng khen của UBND tỉnh và giấy khen UBND huyện.

Tại hội nghị, huyện Kim Sơn cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Theo Baoninhbinh.org.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH